Hoffman vs Gassman

Dustin Hoffman har blivit kontrakterad av regionen Marche i Italien att medverka i en vacker reklamfilm i syfte att locka fler turister. Hoffmans uppgift var att deklamera dikten L’Infinito av 1800-talspoeten Giacomo Leopardi, Marches och hela Italiens stolthet. I filmen ser man hur han kämpar med språket för att sedan inför en fullsatt teater riva ner applåder för sin tolkning.

Italienarna håller inte med publiken. Hoffmans illa behandling av språket får carbonaran att skära sig i köket och även om Hoffman får viss beröm för sin inlevelse så räcker det inte tycker man.

För att du själv skall kunna bilda dig en uppfattning kommer här Dustin Hoffmans version jämförd med Vittorio Gassmans. Vill du kan du även prova att läsa med i texten nedan. 😉

Dustin Hoffman recita “L’Infinito”:

Vittorio Gassman recita “L’Infinito”:

L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle
E questa siepe che da tanta parte
Dell’ultimo orrizonte il guarde esclude.
Ma sedendo e mirando interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete,
Io nel pensier mi fingo, ove per poco
Il cor non si spaura.
E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando; e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e’l suon di lei.
Così tra questa 
Immensità s’annega il pensier mio:
E’l naufragar m’è dolce in questo mare.

Eller om du vill ha hjälp med betoningen så kan du läsa denna text istället:

Sem pre ca ro | mi fu qu_es t’er mo co lle (10)
E qu_es ta si_e pe che da tan ta par te (10)
De’l ul ti mo_or ri zon te |il guar de_es clu de. (11)
Ma se den do_e mi ran do_in ter mi na ti (10)
Spa zi di la da qu_e lla,| e so vru ma ni (11)
Si len zi_e pro fon di ssi ma qu_i e te, | (10)
I_o nel pen si_er mi fin go, |ov e per po CO (11)
Il cor non si spa_u ra. | E co me IL ven to (11)
O do stor mir tra que ste pi_an te,| i_o que llo (11)
In fi ni to si len zi_o |a que sta vo ce (11)
Vo com pa rand o; |e mi so vvi_en l’e ter no, | (11)
E le mor te sta gi_o ni, | e la pre sen te | (11)
E vi va, | e’l su_on di le_i. | Co si tra que sta (11)
I mmen si ta s’a nne ga |il pen si_er mi_o: (11)
E’l nau fra gar m’e dol ce |in que sto ma re. (11)

Well? Hur gick det? L’Italiano è la lingua più bella del mondo… oltre alla veneziana naturalmente! 😉

Ci vediamo…

Annunci

Lascia un commento

Archiviato in Italien, Minghetti, Språk

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...