Italiensk och svensk åtalsimmunitet

Vi är väldigt duktiga i Sverige. Vi skriker gärna högt åt resten av världen när vi anser att något är fel. Det är fel att en premiärminister kan åtnjuta åtalsimmunitet (även om det bara är under sin ämbetsperiod). Det tror jag de flesta håller med om.

Men är vi verkligen duktigare i Sverige? Vi har en kung i detta avlånga land. En kung som också åtnjuter åtalsimmunitet (som dessutom är inskriven i grundlagen såvitt jag vet). Han styr inte landet, men lagen är lika förkastlig för det. Dessutom är det inte många av de som skriker i Sverige som vet hur det är att leva i Italien under Berlsuconis styre. Enligt de röster jag hört från Italien är Berlusconi varken bättre eller sämre än någon annan politiker.

Jag är inte mycket för politik, skriver sällan om det här på min blogg, så jag tänker varken fördöma eller prisa Berlusconi för jag vet för lite om honom och hans politik. Fler kanske borde tänka likadant?

Ci vediamo… 

(AB, DN, EX, GP, SvD, SDS)

Annunci

19 commenti

Archiviato in Italien, Minghetti, Politik, Samhälle

19 risposte a “Italiensk och svensk åtalsimmunitet

 1. svensk-ital.

  “Fler kanske borde tänka likadant?” Ett mkt vettigt råd! Få saker syns mig mer förbryllande än hur sv. journalister (jovars, de tjänar ju pengar på det..) plus tusentals art.kommentatorer vecka efter vecka, månad ut månad in, spyr ut sitt paranoida hat och obevisade anklagelser mot Italien och dess ledare.

  Spec. denna skara av tvärsäkra naiv-svenssonar, så tydligt utan ngn som helst egen kännedom om landet. Vad driver dem? En gåta. Omsorg? Knappast, när det ju just är majoritetens FRIA val i Italien. Och själva berörs de ju inte ett skvatt, där långt borta i avlägsna sv. ankdammen. Ngn framkastade tanken, att det är det subtila, sv. PK-förtrycket som genererar (omedveten) frustration och ist öser hatet över andra…Invandrarproblem i SV tex? O, nej, nej! Men kan ni tänka er, rasisten Berlusconi vill inte ha miltals zigenarkåkstäder i Roms periferi!

 2. m

  Det är ju inte bara kungen som har åtalsimmunitet. Svenska politiker har det också även om det inte är i samma utsträckning som den lag regenringen vill ha i italien.
  Åtalsimmunitet är en viktig lag för demokratin. En folkvald politiker måste få möjlighet att bedriva sin politik. Har han inte åtalsimmunitet är det väldigt lätt att sabotera det politiska arbetet genom att anklga politikern för brott.
  Vare sig Berlusconi är skyldig eller ej ligger det nära till hands att de åklagare som vill åtala Berlusconi gärna vill göra sig ett namn som den som “stoppade Berlusconi”.

 3. John

  Varför kommenterar du något som du vet för lite om ?

  • Vad menar du? m har helt klart en poäng!

   Dock måste det påpekas att det bara är de svenska riksdagsledamöterna som har åtalsimmunitet och då endast i kammarens lokaler! Utanför (vid exempelvis torgmöten) och på fritiden är de åtalbara som vilken medborgare som helst.

   Jag vet inte mycket om italiensk lag, men det verkar som om Berlusconis immunitet fram tills nu har sträckt sig något längre än så.

   • m

    Tack Gabriella, jag menade naturligtvis riksdagsledamöter. Annars skulle det vara konstigt. Hur skulle man definiera “politiker”?

    Fast är du säker på det där med “i kammarens lokaler” jag har svårt att förstå vad man skulle kuna hitta på “i kammarens lokaler” som skulle leda till åtal? Samtidigt är immuniteten vad jag förstår till för att förhindra trackasserier eller rent utav sabotage mot riksdagsledamöter. Om det bara skulle gälla “i kammarens lokaler” är det ju fritt fram för det.

    Vad jag kan förstå enligt texten i regeringsformen så gäller immuniteten generellt. Kkanske finns det andra paragrafer?

    Regeringsformen 4 kap 8 §
    Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat
    uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller
    hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden
    eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att
    riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem
    sjättedelar av de röstande har förenat sig.

    Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall
    bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning
    tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på
    bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är
    föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

   • m

    I första delen av Regeringsformen 4 kap 8 § står det “på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget” så där talar man alltså om immunitet “i tjänsten”. I det fallet borde riksdagsmannen ha full immunitet s länge inte riksdagen röstar och fem/sjättedelar (alltså 84%) röstar för att immuniteten ska hävas.

    Men i andra delen handlar ju om “brott i annat fall” vilket jag inte kan tolka på annat sätt än “utanför tjänsten”. Alltså vadsomhellst. Så länge det inte är helt glasklart att han är skyldig (han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning) så kan han inte åtalas om inte brottet är så grovt att det ger fängelse i två år.

   • m

    Nu ser jag att det hanlar om “gripande, anhållande eller häktning” – alltså INTE åtal. Riksdagsmannan kan alltså åtalas men han slipper “gripande, anhållande eller häktning”.

   • m

    Gabriella – hittade det här som säger att “under utövandet av uppdraget” bör tolkas som “ledamöternas verksamhet i kammaren”. Som du skrev alltså.

    Under 1990-talet har åklagare vid två tillfällen
    gjort framställningar om riksdagens medgivande att
    väcka åtal mot en riksdagsledamot. Det ifrågasatta
    åtalet gällde i det ena fallet mutbrott som skulle
    bestå i att ledamoten fakturerat och uppburit ett
    belopp som enligt åklagarens gärningsbeskrivning
    utgjort otillbörlig belöning för tjänster som hört
    till uppdraget som riksdagsledamot eller haft
    anknytning till detta uppdrag (bet. 1993/94:KU49).
    Det andra fallet gällde ett ifrågasatt brott mot
    upphovsrättslagen bestående i att ledamoten spridit
    det s.k. scientologimaterialet genom att ge in det
    till ett stadsbibliotek (bet. 1999/2000:KU21).

    I sin bedömning erinrade konstitutionsutskottet vid
    båda tillfällena om att bestämmelsen i 4 kap. 8 §
    första stycket regeringsformen ger riksdagsledamöter
    ett visst immunitetsskydd och därmed en särställning
    i förhållande till andra. Vad som i detta sammanhang
    skall avses med utövande av uppdraget som
    riksdagsledamot borde därför enligt utskottet i
    enlighet med vad som uttalas i förarbetena till
    bestämmelsen tolkas restriktivt och begränsas till
    att gälla ledamöternas verksamhet i kammaren och i
    andra riksdagsorgan med direkt anknytning till
    arbetet i riksdagen. Åklagarens framställning avsåg
    inte i någotdera av fallen en gärning som hade
    begåtts i den verksamheten. Något medgivande av
    riksdagen för att väcka ifrågavarande åtal behövdes
    således inte. Riksdagen borde därför i båda fallen
    lämna framställningen utan vidare åtgärd.

    Tydligen kom lagen till efter att man för länge sen (typ på 1800-talet) fick problem med sabotörer som innan en viktig omröstning anklagde riksdagsmän för brott så att dom blev gripna och alltså inte kunde ta sig till kammaren och rösta.

    Mer finns här:
    https://www.flashback.info/showthread.php?t=546687

  • m

   Ja, Berlusconis immunitet gällde precis allt.
   Vad många i italien anser är ju att vad de åklagare som anklagar Berlusconi gör är samma sak som dom svenska sabotörerna gjorde på 1800-talet – alltså att hindra Berlusconi från att utföra det han ser som sin plikt att göra. Därför vill man skjuta upp åtal mot ledande politiker till efter deras ämbetsperiod.
   Egentligen handlar det ju om samma sak. Det är bara det att i sverige har vi aldrig haft dessa problem. I länder som har erfarenheten av mer avancerat “rävspel” har lagarna om åtalsimmunitet för politiker blivit alltmer långtgående. Lagarna finns ju ändå där av en anledning. Svensk media förmedlar bilden av att immuniteten är helt Berlusconis påfund.

 4. John: Menar du mig eller svensk.ital eller m? Jag tyckte själv att jag inte kommenterade men det gjorde jag kanske? Jag kommenterar mest att andra kommenterar… utan att egentligen ha tillräcklig information. 🙂

 5. Tycker

  Det verkar även som om Mona Sahlin åtnjuter samma immunitet, även om man kan tycka att det är smartare att skita ned sig för större summor än choklad och p-böter.

 6. Leena

  Mycket klok liten “tankeställare”! Ja, svenskar är väldigt bra på att skrika på andra länder. Jag bor i rom sen 13 år och träffar många svenskar i jobbet å känner hur de riktigt gottar sig i att prata illa om Berusconis skandaler! Italien är säkerligen inte det enda landet i världen där det förekommer skandaler inom politikens värld…Sen som sagt ska man kanske veta lite mer om italien och Italiens historia kultur mm innan man säger för mkt….å då syftar jag på dem som just skriker på andra länder! Bravo!

 7. m

  Varför är Berlusconi EGENTLIGEN hatad?
  Det hela börjar med TV. I italien liksom i sverige ansågs det en gång i tiden (på 80-talet) att TV skulle vara statligt och att privat TV var något som skulle vara förbjudet. I italien fanns den statliga TV RAI men det var också tillåtet med lokalTV-kanaler.
  Berlusconi var dock av en annan åsikt och bstämde sig för att införa privat kommersiell underhållningsTV efter amerikansk modell. Han köpte upp ett stort antal lokala tv-bolag och började sände samma program på alla stationer så att lokltv-kanalerna i praktiken bildade en nationell kanal.
  Det blev naturligtvis stor debatt och Berlusconi gav ansikte åt “USA-imperalismen” som spred sig genom “amerikansk” kommersiell TV till europa. Till slut ingrep de lokala domstolarna i Rom, Milano och Pescara och man förbjöd Berlusconi att sända samma program på olika lokal-kanaler.
  Berlusconis program hade då hunnit bli väldigt populära och när kanalerna släcktes ner och Berlusconi visade ett meddelande i rutan där han protesterade mot förbudet. Efter fyra dagar kom regeringen med ett förslag om lagändring som gjorde det lagligt för Berlusconi att sända TV. Sändningarna återupptogs. En månad senare när det skulle röstas i parlamentet röstades förslaget dock ner. Men man arbetade om lagförslaget och efter yttligare en månad röstade parlamentet ja till förslaget.
  Det var naturligtvis mycket diskussion om detta och landet delades mellan dom som ville förbjuda privat tv och de som ville ha kvar den. I och med att programmen blivit väldigt populära skulle också regeringen förlora mycket på att förbjuda Berlusconis TV. Motståndarna ansåg att det var Berlusconis vänskap med premiärminister Craxi som lade grunden till lagändringen. Anklagelser om mutor uppkom också.
  När Berlusconi sedan började köpa aktier i mediaförtaget Mondadori som förutom böcker, skvallertidningar, veckotiningar och modetidningar också gav ut dagstidningen La Repubblica och de politiska veckomagasinen L’Espresso och Panorama blev Berlusconi den italienska vänsterns fiende nummer 1. Dagstidningen La Repubblica och det politiska veckomagasinet L’Espresso som var vänsterorienterade utmålade Berlusconi som ett kapitalistiskt monster som försökte förgöra tidningarna.
  Vid slutet av 80-talet fanns det tre ägare till mondadori: Arvingarna till Mondadori, De Benedetti och Berlusconi. För att förhindra Berlusconi från att ta makten så görs en överenskommelse mellan De Benedetti och arvingarna. Arvingarna skriver på ett kontrakt där dom förbindelser sig att sälja sina aktier till De Benedetti i framtiden. Efter ett tag ändrar sig dock arvingarna och säljer aktierna till Berlusconi istället. La Repubblica och L’Espresso rasade naturòligtvis mot detta och om vartannat så strejkade dom vilt eoch skrev artiklar mot Belusconi. De Benedetti gick till domstol för att visa på att han hade ett kontrakt och 1990 gav domstolen De Benedetti rätt. Berlusconi överklagade dock och 1991 gav den högre domstolen istället Berlusconi rätt att köpa Mondadori.
  Jornalisterna på La Repubblica och L’Espresso protesterade vilt och till slut grep till och med premiärminister Andreotti in och uppmanade parterna att komma överens. Det slutade med att Berlusconi sålde La Repubblica och L’Espresso till De Benedetti.
  1994 bestämmer sig Berlusconi för att ge sig in i politiken och bildar Forza Italia. De Benedetti med sina tidningar La Repubblica och L’Espresso såg ju sedan tidigare Berlusconi som sin värsta fiende och fortsätter att skriva så mycket negativt dom bara kan om honom. Dom vänder upp och ner på hans liv för att hitta oklarheter och misstankar om svarta pengar, korruption, skattebrott och mutor.
  1995 träder en kvinna fram och säger att domarna som dömde i den högre domstolen om Mondadori var vänner med Berlusconis advokat Previti och att hon hört Previti tala om att muta domarna. Kvinnan var vid den här tiden tillsammans med en politiker i Berlusconis parti Forza Italia. En politiker som sedan bytte sida och nu tillhör oppositionen.
  I den första rättegången frias alla men fallet går vidare genom högre domstolar och till slut 2007 döms Previti och domarna till fängelse. 2009 bstäms också att Berlusconis Fininvest ska betal 750 miljoner euro i skadestånd till De Benedettis CIR.

 8. veronese

  För mig är det en omöjlighet att en styrande politiker kan äga TV stationer och tidningar. Vare sig i Sverige, Italien eller något annat land.

 9. m

  veronese
  Det är omöjligt i italien också. Det är Berlusconis bror, fru och barn som äger media.
  Som du ser blir det ganska komplicerat. Var ska man dra gränsen? Får frun äga? Får brodern äga? Får kusinen äga?
  Kan en Bonnier bli politiker? Eller en Stenbäck?

  Kan man inte se det som odemokratiskt att utesluta vissa personer från att gå in i politiken?

 10. veronese

  M
  Må så vara att det är familjen som äger på “pappret”. Hur som helst hade det aldrig varit acceptabelt i Sverige eller i andra EU länder. Då menar jag inte enligt lagen utan av folket. Du skulle troligtvis aldrig äns komma till den situationen (peppar,peppar …). Att han utnyttjar “sina” TV kanaler och Il Giornale kan väl du inte bortse ifrån. Han får ju t.o.m Rai att dansa efter hans pipa (se Vespa). Han fick ju domdera fritt i t ex EU-valet. Har du hört han fick någon kritisk fråga av Vespa? Han fick ju orerera fritt fast det var begränsad tid .
  Sen kan jag tycka att Vänstern i Italien inte är den tryggaste björnen att hålla i handen, men det är en annan sak.

 11. m

  veronese
  Ja, du skrev ju faktiskt också “för mig” vilket jag ärligt talat inte uppfattade.

  Men nog är det väl inte helt omöjligt att det skulle hända i sverige. Låt oss säga att Ny Demokrati som partiledare haft någon som varit starkare, smartare och mer snabbtänkt än Bert och Ian? Och vad hade hänt om det varit en starkare, smartare och mer snabbtänkt Bonnier, en starkare, smartare och mer snabbtänkt Jan Stenbeck eller varför inte en starkare, smartare och mer snabbtänkt Ingvar Kamprad som satt IKEA på börsen och startat svensk privat-tv och en dagstidning?

  Jag tycker faktiskt inte att han utnyttjar “sina” TV kanaler idag. Visst har han gjort det för några år sedan men i och med att vänstern (med rätta) gjorde stor skandal av det varje gång det hände så syns Berlusconi nästan aldrig i “sin” TV nuförtiden. Visst finns Fede där fortfarande men vetefan om han också är minst lika kontraproduktiv som produktiv?
  Hos Vespa bjuds ju vänstern också in och Vespa är ju inte direkt känd för sina kritiska frågor. Tycker han låter vänsterpolitiker orera ganska fritt dom också när dom varit med. Berlusconi har ju också ovanan att inte sluta prata så det blir lite ont om plats för motfrågor. Tyvärr tackar ju vänstern nej till Vespa eftersom dom vill påskina att Vespa skulle vara Berlusconi-vänlig.

 12. m

  Åtalsimmunitet har alltid funnits i italien liksom i alla (eller i alla fall de flesta?) demokratier. Den togs bara tillfälligt bort när de stora korruptionsskandalerna skakade italien och man ansåg att det var nödvändigt att snabbt rensa upp bland politikerna.
  Att vänstern inte vill återinföra åtalsimmuniteten beror bara på att dom vill få bort Berlusconi från politiken på det sättet då dom inte lyckas genom demokratiska val.
  Bara för att den här lagen underkänts finns det inget som säger att regeringen kan skriva en ny lag för åtalsimmunitet för ledande politiker. Det räcker att den inte är lika långtgående eller helst identisk med den tidigare lagen för att den ska godkännas.
  Författningsdomstolen kan knappast underkänna en lag som italien redan haft i minst 40 år och var en del i republikens grundstomme.

 13. m

  veronese
  När det gäller Il Giornale är den att räkna som partitidning tycker jag. Det är egentligen konstigt att Berlusconis bror är ägare. Det kan ju knappast vara någon bra affär rent profitmässigt. Han skulle väl säkert kunna sälja tidningen för en euro till PdL, eller finns det något hinder för det eller någon fördel att ha kvar det privata ägandet? Det enda jag kan komma på är att ha en hållhake på PdL så at dom inte avsätter Berlusconi eftersom dom då står utan partitidning.
  Att partier eller politiska inriktningar har sina politiskt färgade tidningar är ju intet konstigt. Snarare en demokratisk rättighet. Det vår av den anledningen presstödet kom till. Från början gavs faktiskt presstödet till de politiska parierna som sedan delade ut det till “sina” tidningar.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...